Toiminta-ajatus

Jyväskylän Komeetat ry on tammikuussa 2010 perustettu jalkapalloseura, joka keskittyy lasten ja junioripelaajien jalkapalloon. Me kehitämme toimintaamme nuorten pelaajiemme ehdoilla. Vaikka seurakin on vielä nuori, meillä on yksitoista ikäluokkaa ja runsaat 450 pelaajaa.

Komeettojen tavoitteena on ennen kaikkea laadukkaan juniorijalkapallotoiminnan edistäminen Jyväskylässä. Kokeneet valmentajat ja taustaorganisaation n. 100 vapaaehtoisen vanhemman joukko luovat vahvan perustan laadukkaan toiminnan aikaansaamiseksi. Junioripelaajien taitojen määrätietoinen kehittäminen ja hienojen futiskokemusten tarjoaminen ovat keskeisiä tavoitteitamme. Palloliiton strategiaa mukaillen olemme onnistuneet, jos saamme sytytettyä lapsiin elinikäisen rakkauden peliin ja voimme tarjota heille pieniä voittoja ja onnistumisia joka päivä.

Toimintamme tärkeitä periaatteita ovat:

  • Tärkeintä ovat toimintaan osallistuvat lapset.
  • Mahdollisuuksiemme mukaan pyrimme ottamaan mukaan kaikki meille haluavat lapset.
  • Toiminnan on oltava laadultaan korkeatasoista ja sen jatkuvuus on turvattava.
  • Haluamme toimia läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmien kanssa ja noudatamme tiukasti lakisääteisiä velvollisuuksia.
  • Teemme tiivistä yhteistyötä mm. palloliiton kanssa.

Seuran tavoitteena on:

  • Kehittyä juniorijalkapallon huippuseuraksi.
  • Tarjota pelaajillemme iloisia kokemuksia ja kasvamisen mahdollisuuksia jalkapallon parissa.
  • Toiminta on sopiva sekoitus kilpailua ja yhdessä tekemistä.
  • Pelaajien henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota.
  • Pelaamme oikeasti reilua peliä, jossa kaikille tarjotaan mahdollisuus osallistua.

Seuran säännöissä seuran tarkoitus on kuvattu seuraavasti:

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheilutoimintaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Toiminta keskittyy erityisesti lasten ja nuorten jalkapalloilun toimintaedellytysten luomiseen ja kehittämiseen.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Yhdessä tekeminen, yhteisöllisyyden lisääminen ja toisten kunnioittaminen ovat keskeisiä periaatteita. Kaikessa toiminnassa pyritään korkeaan laatuun ja läpinäkyvyyteen.

Seura tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kansainvälisyyskasvatusta tarjoamalla mahdollisuuden eri kulttuureista tulevien lasten ja nuorten tapaamiseen liikunnan parissa.