Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi vierailulla Comets Parkilla

16.04.2021

Jyväskylän kaupungin liikuntatoimen johtoa vieraili perjantaina 16.4 Komeettojen vieraana Comets Parkilla. Teemana tapaamisessa oli seuran ja kaupungin välinen yhteistyö ja erityisesti Comets Parkin kehittämissuunnitelmat. Tapaamiseen osallistui kaupungilta liikuntajoht. Anna-Leena Sahindal, palveluesimies Markku Kautto ja liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen. Isäntinä Komeetoista pj. Ilkka Laakso, toim.joht. Ari Matinlassi ja tal.pääl. Matti Seppä. Tapaamisen aluksi todettiin, että Komeetat ja kaupunki ovat tehneet koko seuran olemassaoloajan hyvää yhteistyötä ja kaupunki on ollut mahdollistamassa mm. Comets Parkin toteutumista.

Keskustelussa nousi esille mm. Komeettojen toiveet pysyvien katsomorakennusten rakentamiseksi Comets Parkille ja monta muuta pienempää projektia, jolla kenttäaluetta on tarkoitus yhteistyössä kehittää lähivuosina. Joiltain osin jo mahdollisesti alkavana kesänä. Keskustelussa painotettiin liikuntapuiston merkitystä koko lähialueen viihtyvyydelle ja liikuntamahdollisuuksille. Jalkapallon lisäksi liikuntapuisto tarjoaa mahdollisuudet mm. katukorikseen, tennikseen, jääurheiluun jne. Kotalampi sijaitsee myös hiihtoreitistön varrella. Monen muun urheilukeskuksen tapaan alueella on haasteena pysäköintimahdollisuudet, jotka kaipaavat pidempiaikaista ratkaisua.